Connect with us

Wyszukaj na portalu

9°C Świdnica
mojaswidnica.pl

Polecamy

Wójt gminy Świdnica z absolutorium

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świdnica, która odbyła się 30 maja 2023 r., wójt gminy Teresa Mazurek otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie gminy Świdnica za 2022 rok. To 21 absolutorium w dotychczasowej historii na stanowisku wójta.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Radni obecni w sali narad, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych a także mieszkańcy gminy śledzący sesję za pośrednictwem internetowego przekazu, poznali najważniejsze dane Raportu o stanie gminy Świdnica za 2022 rok. W formie multimedialnej prezentacji przedstawiła je wójt gminy, Teresa Mazurek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy oraz pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy. Radni docenili realizację ubiegłorocznego budżetu, którego dochody kształtują się na poziomie 90,87%, a wydatki 89,6% w odniesieniu do planu.

Dokument jest zbiorczą informacją, którą wójt gminy jest zobowiązany przedłożyć członkom rady gminy. Podczas sesji, w której porządku znajdują się punkty, dotyczące głosowania nad wotum zaufania dla wójta, nad przyjęciem sprawozdania finansowego za miniony rok oraz nad udzieleniem wójtowi absolutorium, odbywa się debata nad „Raportem o stanie gminy”.

W głosowaniu zarządzonym przez przewodniczącą Rady Gminy Świdnica Reginę Adamską po debacie nad raportem, wójt Teresa Mazurek otrzymała wotum zaufania. Podczas sesji została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świdnica za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa – informowała skarbnik gminy Anna Szymkiewicz.

Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:

Advertisement. Scroll to continue reading.
  • prognozowane dochody ogółem w wysokości 127.364.931,78 zł zrealizowano w kwocie 115.740.815,93 zł, co stanowi 90,87% planu, z tego: dochody bieżące 110.464.965,59 zł, dochody majątkowe 5.275.850,34 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 479.515,32 zł.(14,62 % planu)
  • planowane wydatki ogółem w wysokości 139.521.976,42 zł zrealizowano w kwocie 125.040.023,73 zł, co stanowi 89,62% planu, z tego wydatki bieżące 105.019.742,85 zł, wydatki majątkowe 20.020.280,88 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,97 %, a ich udział w wydatkach ogółem 16,01%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 8.000.000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.445.222,74 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 1.948.971,46 zł.

Po udzieleniu absolutorium przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Regina Adamska wraz z radnymi, zastępcą wójta gminy Bartłomiejem Strózikiem, sekretarz gminy Jadwigą Generowicz, skarbnik Anną Szymkiewicz, kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych i oświatowych złożyli wójt gminy gratulacje, podziękowali za owocną pracę oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju gminy Świdnica i jej mieszkańców. W swoim wystąpieniu wójt Teresa Mazurek podziękowała za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę.

Zostaw komentarz

Leave a Reply

Advertisement

Facebook

Przeczytaj również

Aktualności

Dziś zebrali się wspólnicy MPK Świdnica, by ocenić wyniki spółki w roku 2022. Niewielka strata w roku sztucznie zawyżanych cen paliwa i galopującej inflacji...

Aktualności

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2022 rok. Za absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw było 5, wstrzymało się od...

Aktualności

W piątek, 23 czerwca o godz. 11.00 rozpocznie się LV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania...

Aktualności

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest kolejną miejską spółką, której zarząd otrzymał absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. – Mimo trudności roku...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, 2023

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close