Home Kontakt

Kontakt

Wydawca 
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 576 767 970
Redaguje zespół:
Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl
Agnieszka Komaniecka
a.komaniecka@mojaswidnica.pl
Reklama i marketing 
Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl
marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512
OD REDAKCJI
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.