Kościół Pokojuszkolenie

Uczą się na przykładzie świdnickiego Kościoła Pokoju (FOTO)

Przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji i Węgier odwiedzili dzisiaj świdnicki Kościół Pokoju. Wszystko w ramach kursu letniego, jaki od 9 do 15 lipca 2018 roku odbywa się w miejscach wpisanych na listę UNESCO na terenie kraju. Tegoroczne szkolenie jest w tym roku poświęcone wielokulturowemu dziedzictwu Śląska, w szczególności Kościołom Pokoju w Świdnicy i Jaworze.

W tym roku szkolenie teoretyczne poświęcono zarządzaniu miejscami z Listy UNESCO. Kurs dotyczy zarówno współczesnych metod zarządzania tymi obiektami, jak i złożonej historii i dziedzictwa Śląska, m.in. procesów związanych z migracją i wymianą ludności po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Do udziału w nim, na drodze konkursowej, wybrano trzydziestu przedstawicieli z krajów V4 (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), a także z Ukrainy i Niemiec. Wszyscy pracują na co dzień w sektorze dziedzictwa, zawodowo lub naukowo związani są z zarządzaniem lub ochroną miejsc historycznych.

Obiekty będące przedmiotem programu to pochodzące z 2. poł. XVII w. Kościoły Pokoju (wpisane na Listę UNESCO w 2001 roku). To największe drewniane budowle w Europie pełniące funkcje religijne. Ciekawa jest historia ich powstania – cesarz Ferdynand III Habsburg, po dokonaniu rekatolicyzacji śląskich świątyń, w wyniku nacisków wywieranych przez protestancką Szwecję, przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio mu podległych. Cesarska zgoda na budowę Kościołów Pokoju obwarowana była dodatkowymi ograniczeniami, m.in. budowle miały być wzniesione poza murami miejskimi (na odległość strzału armatniego) i jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek).

Zobacz również