konsultacjespotkanieStrategia Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ostatnie dni na zgłoszenie uwag

Tylko do 23 kwietnia można brać udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”. Dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

“Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020” została opracowana przez gminy tworzące aglomerację. Określa ona działania mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na jej rozwój. W diagnozie bardzo szczegółowo przedstawiono cele i zadania, na które będzie kładziony nacisk w działaniach poszczególnych samorządów. Dokument ten jest o tyle istotny dla samorządów i mieszkańców, ponieważ od jego ostatecznego kształtu będzie zależeć, na co i w jakiej wysokości środki otrzymają władze gmin.

Przedłożony projekt  strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej i obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.

Konsultacje aktualizowanego projektu dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”  prowadzone będą tylko do 23 kwietnia 2018 r. Propozycje, uwagi i opinie można przekazywać za pośrednictwem formularza elektronicznego,  znajdującego się pod adresem https://strategia2030.badanie.net/ 

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokoju 204 /II p./  w terminie do dnia 23.04.2018 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest Pani Barbara Starke, tel. 74 8562 965; mail: b.starke@um.swidnica.pl

 

Zobacz również