Home Posts tagged konsultacje

Skorzystaj z bezpłatnych porad

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. W poniedziałek, 10 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie

Zgłoś uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy”

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019 – 2025”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. W piątek, 10 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków

Opowiedzą o możliwościach pozyskania funduszy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. W dniu 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków

Ostatnie dni na zgłoszenie uwag

Tylko do 23 kwietnia można brać udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”. Dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. “Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020” została opracowana przez gminy tworzące

Ruszyły konsultacje społeczne

Do 23 kwietnia można brać udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”. “Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020” została opracowana przez gminy tworzące aglomerację. Określa on działania mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i

Ruszają konsultacje społeczne

Tylko do 26 marca można zgłaszać swoje opinie do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, trwających w dniach 19 lutego 2018 r. –26 marca 2018 r. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz