akcjakontrolaStraz Miejska

Sprawdzali właścicieli psów

Strażnicy miejscy uczyli właścicieli psów o obowiązkach, jakie na nich spoczywają.

7 sierpnia 2018 r strażnicy miejscy przeprowadzili akcję „Pies pod nadzorem”. Działania były ukierunkowane na edukowanie i pouczanie o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów. W godzinach porannych między godz. 8:00 a 9:00 czterech funkcjonariuszy patrolowało teren zielony przy ul. I. Prądzyńskiego i pomiędzy ul. L. Waryńskiego a ul. J. Dąbrowskiego. Takie same działania zostały podjęte w godzinach 19:00, 20:00 na os. Zarzecze. Tym razem dwa patrole przeprowadziły kontrolę na placach zabaw i boiskach sportowych pomiędzy ulicami Rolniczą, J. Kilińskiego i M. Kopernika.  W wyniku prowadzonych działań ujawniono jedno wykroczenie zakończone pouczeniem, w jednym przypadku pies nie był na smyczy, ale spowodowane było to jego chorobą oraz wiekiem stworzenia. Pozostałe napotkane osoby spełniały wymogi związane z przepisami prawa. Działania takie będą kontynuowane w zależności od zapotrzebowania mieszkańców i analizy wynikającej ze zgłoszeń przyjmowanych przez strażników.

Zobacz również