niewybuchypociskipolicjaznaleziska

Uwaga na niewybuchy!

Na terenie powiatu świdnickiego regularnie ujawniane są różnego rodzaju niewybuchy, najczęściej pochodzące z okresu II wojny światowej. Pomimo iż stare, zardzewiałe i na pozór niegroźne to w rzeczywistości, pomimo upływu lat, nadal mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego też w przypadku odnalezienia takich przedmiotów, należy zachować ostrożność. Nie ruszajmy ich – o takim znalezisku należy od razu powiadomić policję.
17 czerwca na terenie gminy Marcinowice podczas prac porządkowych na jednej z posesji  znalezione zostały  pociski: moździerzowe, pochodzące prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej.
Funkcjonariusze do czasu przyjazdu patrolu saperskiego zabezpieczali niebezpieczne znalezisko. Odnalezione pociski zostały zabezpieczone przez patrol rozminowania Jednostki Wojskowej. Tego typu znaleziska,  najczęściej pochodzące z okresu II wojny światowej, regularnie ujawniane są na terenie powiatu świdnickiego. Pomimo, iż stare, zardzewiałe i na pozór niegroźne, w rzeczywistości, pomimo upływu lat, nadal mogą być bardzo niebezpieczne.

-Dlatego też apelujemy o rozwagę i ostrożność w przypadku odnalezienia takich przedmiotów. W żadnym wypadku nie próbujmy ich na własną rękę odkopywać, przenosić, czy też  rozbrajać. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem. Poza faktem, iż ryzykujemy własnym życiem i zdrowiem, mogą nas wówczas spotkać także sankcje karne – apeluje Magdalena Ząbek, oficer prasowy KPP Świdnica.

Zobacz również