Connect with us

Wyszukaj na portalu

8°C Świdnica
mojaswidnica.pl

Aktualności

ŚPWiK z absolutorium za 2022 rok

foto: UM Świdnica

W świdnickich spółkach komunalnych rozpoczął się okres ocen i podsumowań ich wyników w roku 2022. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Wspólników prezydent, Beata Moskal-Słaniewska rozpatrzyła sprawozdanie zarządu z działalności Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w minionym roku.

ŚPWiK Sp. z o.o. eksploatuje około 140 kilometrów sieci wodociągowej z dwoma zakładami uzdatniania wody i ponad 150 kilometrów sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnię ścieków. Posiadane ujęcia wody zaspokajają bieżące potrzeby mieszkańców i funkcje gospodarcze miasta. Spółka regularnie wykonuje modernizacje sieci wodociągowych poprzez sukcesywną wymianę istniejących przyłączy i sieci wodociągowych, według kryterium oceny stanu technicznego i występującej awaryjności. Dziś wszystkie istniejące nieruchomości znajdujące się na terenie miasta mają możliwość korzystania z sieci wodociągowej, a do powstających lub planowanych, spółka buduje nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Takim miejscem w Świdnicy jest rejon ul. Pogodnej i Sikorskiego, gdzie nowi mieszkańcy będą korzystać z nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Mimo szalejących cen w roku 2022 spółka osiągnęła na całokształcie działalności dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 2,356 mln zł. W stosunku do roku 2021 osiągnięty wynik finansowy brutto jest wyższy o 0,9 mln zł. Zaangażowanie inwestycyjne wyniosło nieco ponad 6 mln złotych, a do najważniejszych inwestycji zaliczyć można ukończenie budowy kanału sanitarnego i przepompowni w rejonie Kolonii, modernizację wodociągów pod ul. Sikorskiego, na ul. Kozara-Słobódzkiego, Komunardów i na Osiedlu Owocowym, budowę nowych sieci w obszarze ul. Pogodnej, Sudeckiej, Polnej Drogi modernizacje urządzeń w ZUW i przy zbiorniku wieżowym czy zakupy nowych urządzeń dla oczyszczalni ścieków. Wartość nakładów na remonty przekroczyła 2,1 mln złotych. Walne Zgromadzenie Wspólników zaakceptowało przedłożone sprawozdania za rok 2022 i udzieliło absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu, prezesowi Zarządu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

źródło: UM Świdnica

Zostaw komentarz

Leave a Reply

Facebook

Przeczytaj również

Aktualności

Edukacyjne zabawy, konkursy, animacje dla dzieci i strefa dmuchańców. Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwa kolejny ekopiknik zorganizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami...

Aktualności

W środę, 17 maja odbyło się robocze spotkanie z udziałem prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, jej zastępcy Szymona Chojnowskiego, Marcina Garcarza, wiceprezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów...

Aktualności

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2021 rok. Za absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw było 9. To ósme absolutorium...

Aktualności

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło na świdnickim Rynku kurtynę wodną. Każdy przechodzień ma teraz szansę na chwilę ochłody w tak upalne dni. Orzeźwiająca...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, 2020