Koleje Dolnośląskierozkładzmiany

Koleje Dolnośląskie ograniczają połączenia

Na skutek trwającego stanu zagrożenia epidemicznego, od piątku (20 marca), Koleje Dolnośląskie wstrzymują część realizowanych przez siebie połączeń w ruchu krajowym. Ograniczenie dotyczy kursowania wybranych pociągów ujętych w Rozkładzie Jazdy na okres od 15 marca do 13 czerwca i będzie obowiązywało do odwołania.

Od początku sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest pandemia koronawirusa, Koleje Dolnośląskie robią wszystko, aby minimalizować ryzyko z nim związane. W opinii spółki, wobec spadku liczby przewożonych pasażerów, ograniczenie połączeń pozwoli na lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z koronawirusem. Dzięki temu pasażerowie oraz pracownicy KD będą w mniejszym stopniu narażeni na ewentualną styczność z COVID-19. Z punktu widzenia dobra spółki, jest to nie mniej ważne, niż skutki ekonomiczne, które Zarząd również poddał analizie. Mając na względzie wszystkie powyższe, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (organizatora przewozów), Koleje Dolnośląskie wstrzymują bądź ograniczają część swoich połączeń. KD proszą swoich pasażerów o zrozumienie sytuacji i wyrozumiałość, bo decyzja ta – choć trudna – podjęta została w imię wyższego dobra – czytamy na stronie Kolei Dolnośląskich.

Dodaj komentarz

Zobacz również