Irena KozłowskaRada Miejskaświdnicazasłużeni

Irena Kozłowska zasłużoną dla miasta Świdnicy

Wieloletnia nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy Irena Kozłowska zostanie uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas sesji Rady Miejskiej 22 maja.

O nadanie tytułu Irenie Kozłowskiej wnioskowało Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy wsparciu Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.

Irena Kozłowska urodziła się w 1921 roku Warszawie. Po przyjeździe do Świdnicy po wojnie rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, którego dyrektorem był wówczas Mieczysław Kozar-Słobódzki. Pracowała także w szkole przy ul. Równej. Początkowo była jedyną anglistką w mieście i uczyła w wielu szkołach, między innymi w I LO, II LO, w Liceum Spółdzielczym (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych). Na emeryturę przeszła w 1978 roku. Pracowała jednak dalej na pół etatu w II LO. – Mówiła, że dla niej szkoła przy Równej to miejsce niezapomniane. Zdjęcie dyrektora Mieczysława Słobódzkiego wzbudziło dawne wspomnienia. Osobista z nim znajomość, jego upór i zaangażowanie w dzieło, którego się podjął, sprawiły, że postanowiłam pozostać po przyjeździe właśnie w Świdnicy. To tu przecież rozpoczynała swoją karierę pedagogiczną – przedstawiała laudację radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska.

Za przyznaniem tytułu głosowało 20 radnych. Warto dodać, że Irena Kozłowska ma 99 lat. – Będzie to dla niej niewątpliwie zaszczytny tytuł – przekonywała radna Skowrońska-Wiśniewska.

foto: II LO Świdnica

Dodaj komentarz

Zobacz również