dyskusjamiastapanelrozwój

Dyskutowali o rozwoju miast (FOTO)

“Polska średnich miast: bariery rozwoju, wyzwania, progresywne recepty” to temat dyskusji panelowej, która odbyła się wczoraj o godz. 18.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy.

Z badań Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wynika, że na 250 mniejszych i średnich miast (o liczbie powyżej 20 tys. mieszkańców lub powyżej 15 tys., jeśli to miasto powiatowe, z wyłączeniem stolic województw), aż 122 ma poważne problemy rozwojowe. Zmagają się z takimi wyzwaniami, jak: depopulacja, migracje i emigracja, wykluczenie transportowe, starzenie się społeczeństwa, deficyt dobrych i stabilnych miejsc pracy. Tak jak w innych mniejszych ośrodkach, tak i w przypadku Świdnicy, poważnym problemem pozostaje wykluczenie transportowe (dojazdy autobusem, pociągiem do innych miast) oraz zmiany demograficzne (odpływ młodych ludzi).

Jakie są bariery rozwojowe mniejszych i średnich miast w Polsce? Jakie są największe wyzwania? Jakie są recepty na problemy? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi podczas dyskusji w Świdnicy, która jest częścią cyklu organizowanego przez OMS im. Lassalle’a i Fundację im. Eberta. Spotkania takie odbyły się w Zawierciu, Koszalinie, Kielcach, Płocku, Bełchatowie, Gdyni, Dąbrowie Górniczej i Radomiu.

W dyskusji udział wzięli:

EDWIN BENDYK – dziennikarz i publicysta, szef działu naukowego tygodnika “Polityka”, autor książek “Antymatrix: człowiek w labiryncie sieci”, “Zatruta studnia: rzecz o władzy i wolności”, “Bunt sieci”, autor bloga “Portrety miast” (portretymiast.blog.polityka.pl);

MAGDALENA OKNIAŃSKA – kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych UM w Świdnicy;

ADRIANNA KASZUBA – wiceprezes Fundacji “Mam pomysł”;

RYSZARD SOBAŃSKI – prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy.

Moderacja: Michał Syska (OMS im. F. Lassalle’a).

Zobacz również