Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicytrezorwypożyczanie książek

Biblioteka zaprasza do korzystania z trezora! [foto]

Już od jutra 13 lutego będzie można korzystać z pierwszego w Świdnicy trezora czyli całodobowej wrzutni na książki! Urządzenie zostało już zamontowane przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej.

Trezor to całodobowa wrzutnia znajdująca się przy głównej siedzibie budynku biblioteki. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników udostępniła wrzutnię, za pomocą której czytelnicy mogą zwracać wypożyczone w bibliotece zbiory z uwzględnieniem zasad korzystania z wrzutni zamieszczonych na urządzeniu i stronie www.mbp.swidnica.pl. Zwrotów można dokonywać przez całą dobę, również w niedziele i święta. Korzystanie z wrzutni pomaga również w dotrzymaniu terminu zwrotu i uniknięciu kar za przetrzymane egzemplarze. Trezor wykonany jest z materiałów odpornych na warunki środowiskowe i skutecznie chroni przed nimi przechowywaną zawartość – informuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy Ewa Cuban.

Z urządzenia będzie można korzystać od czwartku 13 lutego.

Zasady korzystania z wrzutni:

 1. Wrzutnia służy do zwracania zbiorów wypożyczonych wyłącznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 przez całą dobę, również w niedziele i święta.
 2. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami i zbiorami na płytach CD/DVD. Do wrzutni nie należy wrzucać: czasopism, gier i płyt winylowych.
 3. Zbiory z wrzutni wyjmowane są o godz. 14.00 każdego dnia od poniedziałku do  piątku.
 4. Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni  po godz. 14.00 są rozliczane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.
 5. Jeśli czytelnik wrzuci książki w sobotę,  niedzielę lub w czasie świąt, to ich rozliczenie nastąpi w pierwszym dniu roboczym.
 6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić stan swojego konta następnego dnia roboczego po skorzystaniu z wrzutni.
 7. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
 8. Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych zbiorów do oznaczonego otworu. Zbiory należy wkładać pojedynczo.
 9. Dokonując zwrotu materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia zbiorów do wrzutni.
 10. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
 11. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
 12. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi.
 13. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 14. Osoby, które chcą przekazać książki w darze, proszone są, tak jak dotychczas, o przynoszenie ich do budynku głównego i filii.

foto: Daniel Gębala

Zobacz również