inwestycjaKraszowicetunel

Zakończono budowę tunelu na Kraszowicach

Zakład Budownictwa Komunikacyjnego PAJTOR ze Świdnicy zakończył budowę tunelu pod nasypem kolejowym na Kraszowicach. W piątek, 1 marca, rozpoczęły się procedury związane z odbiorem inwestycji przez miasto.  

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Świdnicy zyskali wygodne i przede wszystkim bezpieczne przejście pod torami połączone dodatkowo z kładką pieszo-rowerową nad rzeką, a także z obiektami sportowymi przy ulicy Śląskiej i z centrum miasta. Przypomnijmy, że zadanie obejmowało budowę przejścia pod nasypem kolejowym, czyli rozbiórkę istniejącego toru, wykonanie odwodnień liniowych na skarpie, zabezpieczenie nasypu kolejowego, demontaż i ponowny montaż nawierzchni kolejowej, przełożenie światłowodu i kabli TKD, budowę barier wygrodzeniowych na nasypie, wykonanie instalacji oświetleniowej w przejściu pod torami. W zakresie robót przewidziano również budowę ścieżki rowerowej wraz oświetleniem.

Spełniły się oczekiwania wielu mieszkańców Świdnicy, szczególnie tych mieszkających na Kraszowicach, którzy od lat apelowali o stworzenie bezpiecznego przejścia przez nasyp kolejowy. Teraz bez żadnych zagrożeń będą mogli korzystać z tunelu pod torami, dzięki czemu zyskają szybkie połączenie z obiektami sportowymi OSIR-u czy centrum miasta. Dotyczy to także rowerzystów, dla których rozbudowano ścieżkę rowerową w tym miejscu – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 2 mln 400 tys. zł. Na jego realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 1 mln 400 tys. zł0.

Foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnica

Zobacz również