akcjahotele dla owadówozdabianieprzedszkolaPSB

Wspólnie z przedszkolakami budujemy hotele dla owadów

Motyle, biedronki, pszczoły oraz inne owady zapylają kwiaty i niszczą szkodniki. Warto zatem zaprosić je np. do naszego ogrodu, albo lasu, przygotowując dla nich atrakcyjny domek.

Zapraszamy przedszkolaków do wspólnego tworzenia hoteli dla owadów. Razem sprawmy, by miały one kolorowe domki.

Na zgłoszenia czekamy do piątku 11 maja.

Najładniejsze hotele zostaną nagrodzone. Do wygrania m.in. akcesoria potrzebne do pomalowania i odnowienia klasy.

Wszystkie hotele zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnica.

Regulamin akcji:

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem akcji „Budujemy hotele dla owadów” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Świdnicy wydawca biuletynu „Moja Świdnica” z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 18, 58-100 Świdnica;

2. Współorganizatorem jest sklep PSB Mrówka Pszenno
3. Partnerami są: Urząd Miejski w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica

II MIEJSCE I TERMIN

1. Akcja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku na terenie marketu „PSB Mrówka Pszenno” przy ul. Szarych Szeregów w Świdnicy (odbędzie się ona na terenie marketu, albo na parkingu sklepu – ostateczny wybór miejsca uzależniony jest od warunków pogodowych i zostanie podany do wiadomości w dniu rozpoczęcia akcji).

2. Rozpoczęcie eventu odbędzie się o godz. 9.00, a planowane zakończenie ok. godz. 13.00-13.30.

3. Przewiduje się, że akcja odbędzie się w dwóch turach (w zależności od ilości zgłoszonych grup) – pierwsza w godz. 9.00 – 11.00, druga 11.30 – 13.30

III CELE AKCJI

1. Celem projektu jest zbudowanie i ozdobienie hoteli dla owadów wspólnie z dziećmi ze świdnickich przedszkoli.

2. Hotele po zakończonej akcji zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnica i rozmieszczone w pobliskich lasach.

IV UCZESTNICTWO

1.W akcji wezmą udział grupy przedszkolne, które wcześniej zgłoszą swój udział.

2. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń upływa 10 maja.

3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@mojaswidnica.pl (zgłoszenie musi zawierać nazwę przedszkola, ilość zgłaszanych grup, wiek dzieci oraz imię i nazwisko opiekuna).

4. Do akcji można zgłosić grupy liczące maksymalnie 10 dzieci. Każda grupa musi mieć wyznaczonego przynajmniej jednego opiekuna.

5. Dyrekcja szkoły, która wyraża zgodę na uczestnictwo dzieci w akcji, ma obowiązek zebrać zgody od rodziców na udział w przedsięwzięciu. Zgłoszenie dziecka jest dla organizatora równoznaczne z posiadaniem zgody rodziców na jego udział w akcji i w przypadku sytuacji spornych to dyrekcja, a nie organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgody.

6. Opiekunowie zobowiązani są zapewnić dziecku bezpieczny transport do miejsca, w którym akcja się odbędzie, a po jej zakończeniu – bezpieczny powrót do placówki.

7. Grupa zgłoszona do akcji jest zobowiązana do samodzielnego wykonania domku dla hoteli (wykonania, nie ozdobienia, czy malowania) i dostarczenia go 8 czerwca do miejsca przeprowadzenia akcji. Technika wykonania, materiały, projekt czy wielkość hotelu nie jest narzucona przez organizatora i zależna jest wyłącznie od pomysłu i kreatywności uczestników.

8. Podczas akcji grupa będzie ozdabiać domek. Technika ozdabiania jest dowolna.

9. Organizator zapewnia wszystkie przybory i akcesoria niezbędne do ozdobienia – farbki, pędzle, kleje.

10. Dopuszcza się wcześniejsze przygotowanie własnych ozdób (np. rysunków, ścinek tkanin, piórek, koralików) i wykorzystanie ich w dniu akcji.

11. Udział w akcji jest bezpłatny

V ZWYCIĘZCY

1. O tym, który hotel zwycięży, zdecydują czytelnicy „Mojej Świdnicy” oraz klienci sklepu „PSB Mrówka Pszenno”.

2. Po zakończeniu ozdabiania prace zostaną wyeksponowane w wyznaczonej przez market części.

3. W ciągu kolejnego tygodnia, od 8 czerwca włącznie do 15 czerwca, odbywać się będzie głosowanie na hotele. Głosować będzie można w sposób tradycyjny poprzez wypełnienie kuponu wydrukowanego w gazecie „Moja Świdnica” i wrzucenie go do urn znajdujących się w markecie oraz redakcji „Moja Świdnica”. Będzie można także głosować za pośrednictwem facebooka – profilu Moja Świdnica oraz PSB Mrówka Pszenno. Po tym okresie wyłaniamy zwycięzcę i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagrody do PSB Mrówka Pszenno.

4. Termin rozdania nagród zostanie podany do wiadomości 8 czerwca, podczas trwania akcji.

5. O zwycięstwie decyduje ilość zdobytych głosów, przy czym głosy zdobyte z kuponów i polubienia uzyskane na facebooku sumują się.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych punktów poszczególnym grupom.

7. O zwycięstwie poinformujemy wybrane placówki telefonicznie, po rozstrzygnięciu głosowania.

VI NAGRODY

1. Każde dziecko zostanie nagrodzone podczas akcji 8 czerwca drobnymi gadżetami ufundowanymi przez partnerów akcji.

2. Organizatorzy przewidują nagrodzenie trzech grup, które uzyskają najwięcej głosów.

3. Organizatorzy przewidują za I miejsce akcesoria malarskie, za II miejsce – kampanię reklamową w „Mojej Świdnicy” o wartości 1000 złotych, za III miejsce – kampanię reklamową w „Mojej Świdnicy” o wartości 700 złotych.

4. Fundatorami nagród są: PSB Mrówka Pszenno, Moja Świdnica, Urząd Miejski w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne bądź na gotówkę.

6. Werdykt organizatorów jest nieodwołalny i nie podlega negocjacji.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poprzez zgłoszenie i udział w akcji rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na:

– wzięcie udziału w akcji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

2. Regulamin reguluje wszystkie postanowienia akcji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie terminu i nagród, miejsca startu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyny.

Zobacz również