Home Posts tagged Aglomeracja Wałbrzyska

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zaprasza na spotkanie

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (TYP B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców) – zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach wyżej wymienionego konkursu. Miejsce i termin spotkania: Centrum Nauki i Sztuki

Ruszyły konsultacje społeczne

Do 23 kwietnia można brać udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”. “Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020” została opracowana przez gminy tworzące aglomerację. Określa on działania mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i

Żarów z dofinansowaniem na rewitalizację

Gmina Żarów otrzyma ponad 3 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 5 milionów 866

Wniosek Jaworzyny najwyżej oceniony

W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę Nr 4840/V/18  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego