programSP 8szkoławarsztatywoda

Nauczą się oszczędzać wodę

Już wkrótce uczniowie świdnickiej Szkoły Podstawowej nr 8 wezmą aktywny udział w projekcie „Tydzień Nauk Przyrodniczych”.

W tym roku szkolnym działania dla uczniów i przygotowane przez młodzież będą odbywały się pod hasłem „Woda – białe bogactwo człowieka”.
Zmieniające się warunki klimatyczne, potrzeba oszczędzania wody w gospodarstwach domowych oraz wzrost świadomości ekologicznej to … obowiązek każdego człowieka pragnącego zachować naturalne środowisko w niezmienionym kształcie. Projekt zakłada wiele działań skierowanych do uczniów w różnym wieku. Proponujemy m.in:
– wycieczki dydaktyczne (powiązane z zajęciami praktycznymi – warsztatami) dla uczniów klas I-III do Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz dla uczniów klas IV i VI do Hydropolis we Wrocławiu;
– warsztaty chemiczne dla uczniów klas VII na Uniwersytecie Wrocławskim;
– konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klas IV – VII;
– zjawiska przyrodnicze związane z wodą w poezji i literaturze – wybór najpiękniejszych fragmentów;
– „Woda w otoczeniu człowieka” – konkurs fotograficzny;
–  „Przerwa na wodę” – zdrowa szklanka wody
i na zakończenie Tygodnia udział młodzieży klas VII w pokazie doświadczeń fizycznych pod hasłem „Cyrk fizyki” przygotowanym przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 8 znajdzie dla siebie coś ciekawego…

Zobacz również