dzielnicowilista działańpriorytety

“Na celowniku” dzielnicowych

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy od 1 lutego prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1
Dzielnicowa mł. asp. Magdalena Kos przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania  przy ulicy Kazimierza Wielkiego 22-34

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2
Dzielnicowy sierż. szt. Karol Morawski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób, zaśmiecania miejsca publicznego w okolicy Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Słobódzkiego, a budynkami mieszkalnymi przy ul. Bema 4-16

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3
Starszy dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Grzelak przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie Parku Gdyńskiego przy sklepie NETTO
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4
Dzielnicowy mł. asp. Wojciech Zatorski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, w rejonie sklepu Żabka przy ul. Kopernika 22

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5
Dzielnicowy asp. Marek Lubera przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie skweru między ulicą Głowackiego 20 a ulicą Armii Krajowej

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6
Dzielnicowy sierż. Konrad Dyko przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób przy ulicy Pułaskiego 25a

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7
Starszy dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Bugajski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie skweru, tzw. Parku Jordanowskiego, skrzyżowanie ulic 1 Maja – ulicy Mennicka –  ulica – Konopnicka.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8
Dzielnicowy sierż. szt. Michał Szymański przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób oraz zaśmiecania – Zaułek Kupiecki

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 9
Dzielnicowy asp. Dawid Turczyński przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób oraz zaśmiecania w rejonie “Kładki” między ulicą Miłego Dnia a ulicą Okrężną

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 10
Dzielnicowy asp. szt. Maciej Rzepiak przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób w rejonie ul. Emilii Plater a Placem Józefa Piłsudskiego.

Dzielnicowi realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich zadaniem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.

Zobacz również