ekolaurynagrodaUrząd Miejski

EKOLAURY dla Świdnicy

Świdnica została laureatem ogólnopolskiego konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2019. Pierwsza nagroda w dwóch kategoriach „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” i “Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody”, a także wyróżnienie w tej ostatniej zostały wręczone podczas uroczystej gali 29 października w Katowicach. W imieniu miasta odebrał je zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Ma on zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Świdnica doceniona została za realizację programu KAWKA, czyli ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie miasta poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej, a także za udzielanie dotacji z budżetu miasta na zmianę systemu ogrzewania. Główna nagroda przyznana została również w kategorii ochrony przyrody za rewitalizację Parku Sikorskiego i Parku Centralnego.

Trzecie wyróżnienie miasto otrzymało za działania edukacyjne prowadzone w 2018 roku przez Wydział Gospodarki Odpadami. Były to m. in. zajęcia z Panem Błyszczakiem – bohaterem Czystej Świdnicy, które odbywały się w przedszkolach, warsztaty terenowe w Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów skierowane do dzieci ze szkół podstawowych, imprezy plenerowe, a także prowadzenie strony internetowej www.czystaswidnica.pl.  

Nasze ostatnie działania w zakresie ekologii realizowaliśmy głównie z myślą o poprawie jakości powietrza w mieście. Tego typu nagrody to wartość dodana, która zmobilizuje nas z pewnością do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego, trwałego rozwoju miasta – mówił zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski.

Ekolaury i wyróżnienia przyznano w kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologii
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

foto: organizator

Zobacz również