konkursświęty Mikołaj

Byłeś grzeczny? Rozdajemy mikołajkowe prezenty

6 grudnia – Mikołajki. Z tej okazji i my mamy dla naszych czytelników niespodzianki. Wystarczy pochwalić się na naszym profilu na FB, co dostaliście dzisiaj w prezencie, a my najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy kuponami do Mc Donald’s.  

Aby wziąć udział w konkursie, należy do końca dnia pochwalić się swoim dzisiejszym prezentem. Piszcie, publikujcie zdjęcia, a my jutro nagrodzimy najciekawsze. Najważniejsze, by zgłoszenia odbywały się w formie komentarzy do posta na FB i miały charakter publiczny.

Regulamin akcji:

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu “Rozdajemy mikołajkowe prezenty” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Świdnicy wydawca biuletynu „Moja Świdnica” z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 18, 58-100 Świdnica;

II MIEJSCE I TERMIN

1. Akcja trwa 6 grudnia 2018.

III CELE AKCJI

1. Celem projektu jest wybór komentarzy, które zostaną nagrodzone.

IV UCZESTNICTWO

1. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń upływa 6 grudnia.

2. Zgłoszenia należy umieszczać na profilu facebookowym “Moja Świdnica” pod postem konkursowym. Muszą mieć one charakter publiczny.

3. Zgłoszenie musi mieć formę komentarza pod postem.

4. Zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na pytanie, co dostałeś/aś w prezencie od św. Mikołaja.

5. Udział w akcji jest bezpłatny

V ZWYCIĘZCY

1. 7 grudnia do godz. 12.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mojaswidnica.pl i na FB wydawnictwa.

VI NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców – kupony do restauracji Mc Donald’s.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne bądź na gotówkę.

3. Werdykt organizatorów jest nieodwołalny i nie podlega negocjacji.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poprzez zgłoszenie i udział w akcji uczestnik,  rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na:

– wzięcie udziału w akcji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

2. Regulamin reguluje wszystkie postanowienia akcji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie terminu i nagród, ogólnych warunków.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyny.

Zobacz również