projektpromocjaświdnicaTrutnovturystyka

Będą wspólnie promować turystykę pogranicza (FOTO)

Kongresy, debaty, wycieczki, konkursy – wszystko po to, by wspólnie pracować nad rozwojem turystyki polsko-czeskiego pogranicza. Po to, by pokazać świdniczanom uroki Trutnova i okolic, a naszym sąsiadom – piękno powiatu świdnickiego. Dzisiaj w Trutnovie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Turystyka wspólna sprawa”, jaki wspólnie będą realizować samorządy Świdnicy i Trutnova.

Projekt „Turystyka wspólna sprawa” realizowany będzie w latach 2019 – 2021. Jego celem jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju turystyki, debata o turystyce, a także wzajemna promocja produktów turystycznych pogranicza. Pomimo, że partnerów formalnych w projekcie jest tylko dwóch – miasto Świdnica i zaprzyjaźniony z nią Trutnov, faktycznie w projekcie udział weźmie wiele podmiotów takich jak: funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje turystyczne, samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie kształcące w zakresie turystyki, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele ustawodawców na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych. Duży nacisk położymy na tworzenie i rozwoju transgranicznej sieci współpracy przedsiębiorców, podmiotów samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych i gospodarczych pracujących na rzecz turystyki, a także na zbudowanie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi a jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki bądź wspieranie tego rozwoju. – Pomysł na ten projekt zrodził się spontanicznie. Podczas regularnych spotkań z naszymi przyjaciółmi z Czech, niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, jak wiele nas łączy, ale też i jak wiele nas różni i dzieli w zakresie działań podejmowanych na rzecz rozwoju biznesu turystycznego oraz rozwoju obszaru turystycznego. Tym projektem chcemy pokazać, że o turystyce trzeba myśleć i mówić szerzej. Turystyka jest systemem naczyń połączonych, a wiele osób tego nie rozumie. Chcemy wzmocnić współpracę, bo ta, która się odbywa, jest niewystarczająca. Problem ze współpraca wynika z tego, że branża po polskiej i czeskiej stronie jest rozproszona. Źle rozumiane jest konkurowanie. Nikt też do tej pory nie zajmował się pograniczem polsko-czeskim tak szeroko. Dlatego w ramach projektu odbędą się warsztaty, szkolenia dla przedstawicieli branży oraz urzędników odpowiedzialnych za turystykę, kulturę, sport i promocję, dyskusje, prezentacje, konferencje dotyczące m.in.: dziedzictwa kulturowego, turystyki rowerowej, turystyki aktywnej, turystyki kulinarnej, turystyki dla rodzin z dziećmi, wspólnych sieciowych produktów transgranicznych, problemów w kształtowaniu wspólnych produktów turystycznych, prezentacje promujące turystykę pogranicza i jej produkty, wycieczki  po wybranych atrakcjach turystycznych regionu, networkingi dla branży oraz spotkania dla potencjalnych inwestorów. Jednym z celów projektu będzie także powołanie Rady Rozwoju Turystyki Pogranicza, która ma być organem reprezentacyjnym dla branży oraz opiniotwórczym dla jednostek samorządowych i rządowych i funkcjonować także po zakończeniu projektu  – mówiła podczas konferencji Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki.

Podczas realizacji projektu mieszkańcy Świdnicy, Trutnova i innych okolicznych miejscowości będą mieli okazję poznania atrakcji i potencjału turystycznego pogranicza, a kreatorzy ruchu turystycznego, jego silnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz determinantów i barier we współpracy przy polsko-czeskich działaniach na rzecz turystyki. W ramach projektu zostaną wydane także publikacje w języku polskim i czeskim: ulotki, przewodniki i mapy, w tym przewodnik po atrakcjach dziedzictwa i smaku, przewodnik po atrakcjach Trutnova i okolic,  mapy dla turystyki rowerowej i turystyki przygody i wiele innych

W ramach projektu miasto Świdnica wspólnie z partnerem skupi się na tworzeniu i rozwoju transgranicznej sieci współpracy przedsiębiorców, podmiotów samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych i gospodarczych pracujących na rzecz turystyki.

Złożony przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego we współpracy z Trutnovem wniosek projektowy Turistika – věc společná / Turystyka wspólna sprawa do programu INTERREG V-A Czeska Republika – Polska, otrzymał dotację w wysokości 330 tys. euro.

Zobacz również