pieniądzeratowanieśrodkiUrząd Marszałkowskizabytki

5 mln zł na ochronę zabytków w regionie

Każdego roku samorząd Dolnego Śląska przeznacza 5 milionów złotych na ochronę zabytków w regionie. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa, a w tym roku pozwolą przeprowadzić niezbędne prace konserwatorskie i remontowe w 165 obiektach.

Otrzymaliśmy aż 299 wniosków, a kwota oczekiwanych dotacji wynosiła ponad 31 milionów złotych. To pokazuje skalę potrzeb. Cieszę się, że dzięki naszym dotacjom ratujemy prawdziwe perły wśród zabytków, a są to perły nie tylko na skalę Dolnego Śląska, ale całej Polski, a nawet tej części Europy – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Ostatecznie wymogi formalne spełniły 263 wnioski. Opiniowanie merytoryczne zadań przeprowadziła komisja powołana przez zarząd województwa. Najwyższą ocenę otrzymały zadania uwzględniające prace przy obiektach najcenniejszych pod względem artystycznym i naukowym, uznane za Pomniki Historii oraz wpisane na Listę UNESCO, obiekty znajdujące się w Parkach Kulturowych oraz zabytki, które znajdują się w udokumentowanym złym stanie technicznym i wymagające złożonych technologicznie zabiegów.

Przy rekomendowaniu dotacji uwzględniono stopień przygotowania zabytku do przeprowadzenia zakładanych prac, rzetelność kosztorysu inwestycji, a także efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia były również możliwość udostępnienia zabytku dla społeczności lokalnej, jak również wzrost atrakcyjności  turystycznej regionu.

Ostatecznie w budżecie województwa na ochronę zabytków w tym roku zarezerwowana została kwota 5 milionów złotych. Ta kwota pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych dla 165 dolnośląskich zabytków. Skorzystają z niej między innymi:
– muzea: w Szklarskiej Porębie, Chojnowie, Sobótce
– Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
– Twierdza Srebrnogórska
– Średniowieczny kamienny most w Henrykowie
– budowla militarna – fort piechoty we Wrocławiu
– zamki: Grodziec, Lenno, Chojnik
– dom przysłupowy w Działoszynie
– Wieża widokowa w Grodziszczu
– Baszta Prochowa w Strzelinie
– Pałace: w Bukowcu, Warmątowicach, Ciechanowicach, Goszczu, Brenniku (obecnie dom pomocy społecznej)
– Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego
– Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
– Kościół Łaski w Kamiennej Górze
– sanktuaria i miejsca kultu pielgrzymkowego w Wambierzycach, Bardzie, Legnickim
Polu, Krzeszowie
– domy uzdrowiskowe w Szczawnie Zdroju i Lądku Zdroju – należące do najstarszych
kurortów Europy, które odzyskują świetność dzięki rewaloryzacji

Pełna lista zabytków objętych dotacjami.

Zobacz również