bezpłatne poradyporady prawnepowiat świdnicki

Zmiany w darmowych poradach prawnych

Już od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  darmowych porad prawnych będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do tej pory, ustawodawca znacznie ograniczał zakres osób, które mogły korzystać z darmowego poradnictwa prawnego. – Od 1 stycznia 2019 roku będą dostępne poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nowe usługi, tj. nieodpłatna mediacja (mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Poradnictwo obywatelskie stopniowo od 2019 roku będzie wprowadzane w coraz większej liczbie punktów, a docelowo powinno być świadczone podczas około jednej czwartej wszystkich dyżurów w każdym powiecie – informuje Piotr Dębek, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4.    nieodpłatną mediację, lub

5.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie będzie świadczone, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

źródło: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo prawne w powiecie świdnickim

Nowością jest konieczność wcześniejszej rejestracji wizyty w punkcie. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 74 85 00 460. Nowością jest też możliwość dojazdu osoby udzielającej pomocy prawnej do osoby, która ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w  komunikowaniu się. Takie osoby mogą zgłaszać taką potrzebę pod numerem 74 85 00 460.
Adresy oraz dyżury pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.

Punkt czynny

·         od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00. (Od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Punkt czynny od godziny 12.00 do godziny 16.00)

2. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.

Punkt czynny:

·         w poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00,

·         we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,

·         w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.

3. Punkt przy ul. 1-go  Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.

Punkt czynny

·         od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.

4. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.

Punkt czynny:

·         w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 – 13:00,

·         we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,

·         w środę w godz. 12:00 – 16:00,

·         w czwartek w godz. 11:00 – 15:00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.

Punkt czynny:

·         w poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00,

·         we wtorek w godz. 15:00 – 19:00,

·         w środę w godz. 08:00 – 12:00,

2. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.

Punkt czynny:

·         w czwartek i piątek w godz. 15:00 – 19:00,

3. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.

Punkt czynny:

·         poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 12:00 – 16:00,

·         środa i piątek w godz. 8:00 – 12:00.

Zobacz również