Home Posts tagged dofinansowanie

Pomysł na rower za 25 tys. zł

Stowarzyszenia działające w gminie Świdnica z sukcesem sięgają po unijne dotacje. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń”, które pozyskało unijne wsparcie w kwocie blisko 25 tys. zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi

Zabytki z większym dofinansowaniem

Dodatkowe pieniądze na realizację programu dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków chce przekazać Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do

Petycja o wdrożenie miejskiego programu dofinansowania in vitro przyjęta

Urząd Miejski w Świdnicy zajmie się opracowaniem miejskiego programu dofinansowania leczenia bezpłodności metodą in vitro. Radni przyjęli dzisiaj złożoną w tej sprawie petycję, pod którą podpisało się 842 osób. Inicjatorką wprowadzenia programu jest świdniczanka Anna Gromek. – Petycja trafiła do Urzędu Miejskiego, pani prezydent, radnych. Program objąłby lata 2020 -2023.

Miasto wspiera aktywnych mieszkańców

Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej. Zakres działań w ramach tego przedsięwzięcia nie może wychodzić poza zadania gminy, a są nimi m.in.: budowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury będących własnością gminy; działalność charytatywna; podtrzymywanie i

Rośnie zainteresowanie wymianą systemów grzewczych

Ponad 2 tysiące osób złożyło wstępną deklarację udziału w projekcie modernizacji systemów grzewczych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, tylko w samej Świdnicy zainteresowanych przyznaniem dofinansowania na ten cel jest już 615 osób. Obecnie przygotowywane są procedury zarządzania największym projektem dotyczącym walki z tzw. niską emisją, którego liderem jest miasto

Bądź e-aktywny, zapisz się na szkolenie

Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinansowania na realizację bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców. Rozpoczęły się zapisy na kolejny kurs – „Kultura w sieci”. Wszystko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych

Miliony na wymianę starych pieców

Ponad 24 miliony złotych przeznaczą gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej na walkę z niską emisją. Świdnica jest liderem projektu. Jeden z ostatnich konkursów na dofinansowanie zadań w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 został rozstrzygnięty z korzyścią dla Świdnicy. Nasze miasto będzie liderem projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach