Akcja wobec przemocybiała wstążkaświdnicawstązki

Świdniczanie solidarni z ofiarami przemocy (foto)

Biała wstążka to symbol sprzeciwu wobec przemocy. Podobnie jak w innych polskich miastach, także w Świdnicy rozdawano dziś wstążeczki mieszkańcom.

Od godz. 10.00 na Rynku i w okolicach pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy wraz z wiceprezydentem Szymonem Chojnowskim rozdawali mieszkańcom białe wstążki, nie tylko zachęcając do solidarności z ofiarami przemocy, ale też zachęcając do przerwania milczenia w kwestiach przemocy.

Mit, że przemoc w rodzinie dotyczy tylko sytuacji, w których dochodzi do użycia siły fizycznej jest bardzo powszechny. Tymczasem może ona przybierać różne formy. Przemocą jest dręczenie psychiczne współmałżonki, czy zmuszanie do niechcianych kontaktów seksualnych. Przemoc może się wiązać z wydzielaniem pieniędzy, utrudnianiem podjęcia pracy, szantażem, obniżaniem poczucia wartości partnerki, niepłaceniem alimentów, zaciąganiem zobowiązań finansowych bez zgody partnerki.

Chcemy zwrócić w ten sposób uwagę świdniczan na problem przemocy w rodzinie. Aby nie byli obojętni wobec osób, które z tego powodu cierpią nie tylko fizycznie. Aby reagowali na tego typu zachowania i pomagali ofiarom – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent miasta.

W świdnickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez cały rok prowadzone jest poradnictwo rodzinne, przede wszystkim dla rodzin uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej. Ponadto mają one możliwość korzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologa. Funkcjonuje również otwarta grupa dla osób, które doświadczyły lub doświadczają jakiegokolwiek rodzaju przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej). Spotkania prowadzi 2 terapeutów. Zorganizowano również różnego rodzaju warsztaty oraz kampanie społeczne skierowane do osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży, których celem było zwiększenie świadomości dotyczącej skutków stosowania przemocy, sposobów jej przeciwdziałania, a także rozwijanie wśród uczestników empatii i tolerancji wobec innych.

Mężczyźni, którzy noszą białą wstążkę, deklarują, że sami nie będą sprawcami przemocy, nie będą akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Oznacza to, że będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.

Kampania “Biała Wstążka”  zrodziła się w Kanadzie w 1999 r.  Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. Odbywa się w ramach światowych „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.” Początek przypada na 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany). Natomiast kończy się 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Mężczyźni, którzy noszą białą wstążkę, deklarują, że sami nie będą sprawcami przemocy, nie będą akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Oznacza to, że będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.

Zobacz również