młodzieżuczniowiezalogowani

Ruszyły zapisy do III edycji Zalogowanych

W ciągu roku szkolnego wykonują różne zadania, walcząc o atrakcyjne nagrody. Co najważniejsze jednak poznają świdnickie firmy od kuchni, biorą udział w warsztatach doradztwa zawodowego i tworzą swój zawodowy plan na życie. Ruszyła rejestracja do III edycji Zalogowanych! Ilość miejsc ograniczona! 

Aby się zapisać do programu, należy wejść na stronę www.zalogowani.swidnica.pl. Warto się pospieszyć, bo ilość miejsc jest ograniczona!

Program “Zostańcie z nami miasto i powiat Świdnica” realizowany jest przez gminę miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnica. Ma na celu zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach oraz do kształcenia na kierunkach przydatnych na lokalnym rynku pracy.

Wymierne skutki tego programu to m.in. nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i szkołami średnimi w zakresie klas patronackich, szkoleń, praktyk czy staży zawodowych. Współpraca taka została przypieczętowana pomiędzy firmami RST Software Masters a Zespołem Szkół Budowlano-Elektrycznych; a także pomiędzy firmą AMS sp. z o.o. a Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy – mówi zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski.

Program od 2016 roku swoim zasięgiem objął prawie 1000 uczniów świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przez cały rok szkolny uczniowie uczestniczą m.in. w warsztatach doradztwa zawodowego oraz specjalnych lekcjach z ekonomii i przedsiębiorczości. Mogą także zwiedzić i z bliska poznać pracę w takich firmach jak: ZUPBADURA, Franc – Textil Sp. z o.o., Krause Sp. z o.o., RST Software Masters, AMS Sp. z o.o.

Poznanie od kuchni funkcjonowania zakładów pracy może pomóc młodzieży w tworzeniu i realizacji planów zawodowych oraz kształtować świadomość i obraz pracy w warunkach obecnej gospodarki rynkowej – dodaje zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski.

Zobacz również