inwestycjeremontTraugutta

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Traugutta

Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Świdnicy rozpoczęła się 5 sierpnia. Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum firm: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Sta – Dar” Dariusz Stańczyk (partner konsorcjum).

Prowadzone prace drogowe wiążą się z utrudnieniami dla kierowców. Ulica Romualda Traugutta zamknięta zostanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sprzymierzeńców do skrzyżowania z ul. Nauczycielską (etap 1). W miarę postępu prac z ruchu wyłączane będą kolejne odcinki ulicy (etap 2 i etap 3).

Celem inwestycji jest przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu kołowego, jak i pieszego. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz chodniki. Przebudowie ulegnie droga na całej długości wraz siecią oświetlenia ulicznego oraz kanalizacją deszczową.

Wartość prac to prawie 2 miliony złotych. Termin ich zakończenia planowany jest do połowy grudnia br.

Zobacz również