dotacjeMarcinowice

Fundusze na udrożnienie rzeki Czarna Woda

Na podstawie porozumienia Gminy Marcinowice z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, wyczyszczona zostanie rzeka Czarna Woda w Zebrzydowie i Wirach.

Porozumienie podpisane zostało 9 października 2018 r. i zawarte na wspólne wykonanie zadania pn.: „Udrożnienie rzeki Czarna Woda w km 34+500-35+800 w miejscowości Zebrzydów oraz 40+800-42+200 w miejscowości Wiry”. Koszt określony na 50.517,45 zł brutto pokryje Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Zadanie zrealizowane zostanie do końca tego roku.

Natomiast miesiąc wcześniej, we wrześniu, Gminna Spółka Wodna w Marcinowicach otrzymała dotację w wysokości 80 tys. zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów na terenie gminy w czterech miejscowościach:

– Tworzyjanowie 0,5 km,

– Wirach dwa odcinki 0,55 km i 0,3 km;

– Stefanowicach 0, 14 km oraz w Sadach 0,1 km.

Dotacja w całości pokrywa realizację tego przedsięwzięcia. To kolejne fundusze pozyskane przez Gminę Marcinowice.

Zobacz również