boiskainwestycjeStarostwo Powiatoweszkoły

ZSM i II LO będą miały nowe boiska sportowe (foto)

Trwają właśnie końcowe prace przy dwóch inwestycjach w infrastrukturę sportową, które przeprowadzane są w obiektach oświatowych podległych powiatowi świdnickiemu.

Pierwsze zadanie, pod nazwą Modernizacja infrastruktury sportowej i oświetlenia przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, obejmuje wykonanie: bieżni o długości 333,333 m wraz z odcinkiem prostym dł. 130 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem i oszczepem, kanalizacji deszczowej oraz instalacji do zraszania. Termin zakończenia inwestycji to połowa października, a całkowity koszt prac przekroczy 1 mln. 320 tys. zł. Powiat Świdnicki złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie może wynieść do 33% inwestycji i będzie pochodzić z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (zadania przyszkolne).

Kolejna inwestycja to ,,Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy”. Zakres wykonywanych prac obejmuje, między innymi: budowę boiska wielofunkcyjnego zawierającego boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, tenisa ziemnego oraz boisko do piłki ręcznej (nawierzchnia syntetyczna), remont ciągu komunikacyjnego (chodniki + podjazd), budowę ogrodzenia boisk i piłkochwytów, budowę infrastruktury technicznej podziemnej (odwodnienie płyty boiska), rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz zakup i montaż wyposażenia sportowego ruchomego. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec października, a całkowity koszt wyniesie ponad 550 tys. zł.

foto: Starostwo Powiatowe w Świdnicy

 

 

 

 

 

Zobacz również