Brukselapowiat świdnickiRoman SzełemejstrategiaSudety 2030świdnica

Walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru “Sudety 2030”

Samorządowcy z Dolnego Śląska walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru “Sudety 2030”

Przedstawili także przykład dobrych praktyk ZIT-ów Aglomeracji Wałbrzyskiej i Jeleniogóskiej oraz efekty nierównomiernego rozwoju województwa.

21 marca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji dolnośląskich samorządowców skupionych wokół inicjatywy “Sudety 2030” z kierownictwem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO.

Kierownictwo DG REGIO reprezentowali: szef wydziału ds. Polski Christopher Todd, jego zastępca Wolfgang Munch oraz eksperci wydziału ds. Polski: Paweł Olechnowicz, Krzysztof Wójcik, Maja Łukaszewska-Krawiec, Cezary Koczerga i Blażej Gorgol. Grupę samorządowców, którzy do Brukseli pojechali na zaproszenie członków Komisji Europejskiej, reprezentowali: prezydent Wałbrzycha oraz lider Aglomeracji Wałbrzyskiej i inicjator porozumienia “Sudety 2030” dr Roman Szełemej, zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, prezydent Bolesławca Piotr Roman, burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna i burmistrz Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk.

Celem wizyty było przekonanie Komisji Europejskiej do utrzymania wysokiego poziomu finansowania rozwoju Dolnego Śląska i obszaru “Sudety 2030” po roku 2020. W czasie kilkugodzinnej dyskusji przedstawiciele obszaru “Sudety 2030” przedstawili dotychczasowy poziom realizacji zadań w ramach umowy z RPO, szczególnie w subregionie jeleniogórskim i wałbrzyskim.

Sprawne wykorzystanie środków UE na Dolnym Śląsku to niekwestionowany sukces, który spowodował niezwykle dynamiczny rozwój województwa, co czyni go jednym z liderów przemian w Polsce i Europie.

Jednak tempo rozwoju nie jest równomierne na całym obszarze, czego rezultatem jest powstanie obszaru Sudety 2030. Samorządowcy przedstawili argumenty na rzecz utrzymania w nowym budżecie Unii Europejskiej po 2020 r. środków polityki spójności na dalszy rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego tworzących obszar porozumienia Sudety 2030. Sukcesy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej i ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej mogą stać się modelem wspierania obszarów problemowych takich jak Sudety 2030 w całej Unii Europejskiej.

Dzięki temu spotkaniu udało się zwrócić uwagę Dyrekcji ds. Rozwoju Regionalnego na istotne dysproporcje w rozwoju obszarów Dolnego Śląska, także na determinację samorządowców w walce o skuteczne i dobre wykorzystywanie środków europejskich. Dzięki temu szanse na utrzymanie budżetu polityki spójności i duże środki pomocowe dla Polski, Dolnego Śląska i obszaru Sudety 2030 są większe.

Delegacja samorządowców zaprosiła kierownictwo DG REGIO do wizyty studyjnej w obszarze Sudety 2030, aby osobiście mogli zapoznać się z wszelkimi kwestami poruszonymi na spotkaniu.

Diagnoza i perspektywy rozwoju południa i południowego zachodu Dolnego Śląska

Zobacz również