Marcinowiceprogramowanieszkoła

Uczą się programowania

Szkoły w Marcinowicach i Strzelcach uczestniczą w projekcie „Kod do przyszłości”.

„Kod do przyszłości” to dwuetapowy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, którego realizatorem na terenie gminy Marcinowice jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Pierwszym etapem projektu były 6-godzinne weekendowe zajęcia dla nauczycieli klas I-III, mające charakter szkoleniowy.

Drugi etap – indywidualne zajęcia praktyczne trenera z każdym  nauczycielem i dziećmi rozpoczęły się w dniu 7 maja. Podczas zajęć dzieci uczą się programowania w ScratchJR, Scratch oraz Lego WeDo poprzez język wizualny stworzony specjalnie z myślą o nich. Uczniowie uczą się budować różne konstrukcje, wyposażają je w silnik i czujniki. Rozważają̨ rożne sposoby działania. Przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji uczą się jak zaprogramować zbudowaną przez siebie konstrukcje.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczania programowania przez nauczycieli na terenie gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.

Szkoły w ramach projektu otrzymały potrzebne zestawy klocków Lego WeDo, a każdy nauczyciel tablet  i niezbędne do prowadzenia zajęć z programowania pomoce dydaktyczne.

foto: UG Marcinowice

Zobacz również