gmina Świdnicaprzedszkoleuroczystości

Przedszkolaki świętują niepodległość

-Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, rozpoznawało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci  patriotyzmu. Uświadamiamy skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego – podkreśla Ewa Wasilenia, dyrektor Przedszkola „Bajkowa Dolinka” w Pszennie.

Rok 2018 jest rokiem szczególnym – jest rokiem setnej rocznicy niepodległość Polski. W związku z tym przedszkolaki z Pszenna  wystąpiły przed swoimi bliskimi, prezentując swoje umiejętności.

Uroczysta Akademia z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęła się Hymnem Narodowym. Dzieci oraz ich bliscy, nauczyciele, zaproszeni goście odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie najmłodsi mieszkańcy gminy zaprezentowali swój program artystyczny pod kierunkiem Beaty Bogusławskiej.

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej – dodaje dyrektor przedszkola w Pszennie.

Zaproszeni goście mogli podziwiać Polskie Tańce Narodowe: Grozika oraz Krakowiaka, wysłuchać wierszy o tematyce patriotycznej ,,Katechizm polskiego dziecka” oraz piosenek o tematyce rodzinnej. Występy przedszkolaków zostały nagrodzone ogromnymi brawami.

foto UG Świdnica

Zobacz również