narkotykipolicjazatrzymanie

Odpowiedzą za nielegalne posiadanie środków odurzających

Zatrzymano trzy osoby, przy których ujawniono marihuanę oraz amfetaminę. Łącznie zabezpieczono blisko 70 porcji tych narkotyków.
Mężczyźni zostali zatrzymani w dniach od 13 do 15 września. Przy wymienionych ujawniono marihuanę oraz amfetaminę. Zatrzymania miały miejsce  na terenie Świdnicy oraz Świebodzic. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od  20 do 27 lat.

Za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odpowiedzą teraz przed sądem. W świetle obowiązujących przepisów, za nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozić im może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zobacz również