strajk nauczycieliświdnicatadeusz niedzielski

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci

Szanowni Rodzice/Opiekunowie świdnickich dzieci, uprzejmie informuję, iż 9 kwietnia z powodu trwającej akcji strajkowej, w niżej wymienionych świdnickich samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych będą zawieszone zajęcia dydaktyczne.

– Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30
– Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a
– Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. K. Marcinkowskiego10
– Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,  ul. Galla Anonima 1
– Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30
– Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6
– Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5-7
– Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39
– Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2
– Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3

Pragnę poinformować, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadanych możliwości kadrowych (nauczyciele, którzy nie strajkują) przedszkole/szkoła zapewni opiekę nad dziećmi. Ponadto tzw. alternatywne formy opieki zapewniają:
● Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Nauczycielskiej 2 oraz ul. Kozara-Słobódzkiego 21
● Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33
● Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej 18
● Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43
● Urząd Miejski, sala USC, gdzie już od 8.00 na dzieci oczekują instruktorzy i opiekunowie

Tadeusz Niedzielski
dyrektor Wydziału Edukacji
Urząd Miejski w Świdnicy

Zobacz również