latawiecśrodkiszpitale

Dodatkowe pieniądze dla Latawca

Dodatkowe 24 mln zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie szpitali na Dolnym Śląsku, w tym także na świdnicki Latawiec.

Dodatkowa pula środków zasili przede wszystkim szpitale powiatowe. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku.

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Pierwotna wartość ryczałtu: 54 254,63 tys. zł

Wzrost do 1 lipca: 2 725,19 tys. zł

Wzrost od 1 października: 1 709,39 tys. zł

Łączny wzrost w 2019: 4 434,58 tys. zł

Zobacz również