dotacjekatedraKościół Pokojuzabytki

100 tys. na remont świdnickich zabytków

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił podczas konferencji prasowej plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2019 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniosła blisko 2 mln zł. 100 tys. złotych trafi do Świdnicy.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2019 r. wpłynęło 205 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 30 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:

– wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,

– obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,

– stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,

– celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,

– finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 44 wnioski zgodnie z planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Nie zostało uwzględnionych 161 wniosków, w tym:

– 25 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne

– 136 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją

W powiecie świdnickim dotacje otrzymają:

Strzegom – Konserwacja ołtarza bocznego pw. Krzyża Św. z kościoła parafialnego pw.  śś. Ap. Piotra i Pawła, kwota dotacji: 40 tys. zł

Świdnica – Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława B.M. i św. Wacława M., kwota dotacji: 50 tys. zł

Świdnica – Konserwacja loży cechowej poszewników w Kościele Pokoju, kwota dotacji: 50 tys. zł

Zobacz również