dzień ziemiekologiaENERIS surowcestrażnicy planetyświdnicawystawa

Doceńmy pracę Strażników Planety [foto]

Już od dziś wszyscy świdniczanie mają okazję zobaczyć w Wieży Ratuszowej wystawę „Strażnicy Planety”. Jej tematem jest codzienność ładowaczy, kierowców śmieciarek, pracowników sortowni. Twórcami wystawy są pracownicy ENERIS Surowce, a partneruje jej Urząd Miejski w Świdnicy i Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

Pracownicy służb komunalnych oraz ich codzienność – odbiór i zagospodarowywanie odpadów, utrzymanie porządku na miejskich ulicach, placach i chodnikach są tematem wystawy pt. „Strażnicy Planety”. Zdjęcia można zobaczyć na I piętrze Wieży Ratuszowej (ul. Wewnętrzna 4), w godzinach otwarcia obiektu. Dla grup zorganizowanych młodzieży szkolnej oraz seniorów przewidziano wstęp wolny. Opiekunowie grup są proszeni o kontakt w tej sprawie z Sylwią Bodnar pod numerem tel. 74 856 29 36.

Świdnica jest szóstym miastem, w którym jest prezentowany fotoreportaż ENERIS Surowce  -firmy, która odbiera odpady od jej mieszkańców. Przez rok z wystawą zapoznali się już mieszkańcy Piły, Gorzowa Wielkopolskiego, Chrzanowa, Jaworzna oraz Lądka-Zdroju.

Każde działanie mające na celu edukowanie dzieci, młodzieży, mieszkańców miasta w zakresie prawidłowego sposobu gromadzenia i pozbywania się odpadów jest bardzo istotne. Ochrona środowiska jest dziś koniecznością, dlatego stale podejmujemy działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej świdniczan. Wystawa “Strażnicy Planety” ukazuje nam, co dzieje się dalej z surowcem, który zostawiamy w pojemniku, a dzięki pracy pracowników służb komunalnych jest odbierany i właściwie zagospodarowywany — mówi Tomasz Jaworski, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W całej Polsce w branży komunalnej – sektorach dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami i  rekultywacji pracuje ponad 135 tysięcy osób. W Świdnicy są to między innymi pracownicy krapkowickiego oddziału ENERIS Surowce, który odpowiada za odbiór i zagospodarowanie odpadów z II sektora miasta.

Od kilku już lat wspólnie z mieszkańcami Świdnicy dbamy o lokalne środowisko, odbierając i zagospodarowując odpady z miasta. Dlatego szczególnie cieszy, że właśnie tu możemy pokazać, jak nasza praca wygląda z bliska. Budujemy w ten sposób świadomość tego, że czyste otoczenie to nasza codzienna praca i wspólna odpowiedzialność — powiedział Grzegorz Zarański, dyrektor oddziału ENERIS Surowce w Krapkowicach.

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska. W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyły firmy: Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów, MD-Proeco, zarządzająca Instalacją Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy oraz składowisko odpadów w Kłodzie.

Dzień Ziemi w Świdnicy
Prezentacja wystawy zbiega się w czasie z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Świdniczanie, jak co roku, będą mieli okazję włączyć się w koordynowane przez Urząd Miejski akcje sprzątania miasta. Nacisk zostanie położony na usuwanie zanieczyszczeń nagromadzonych na terenach zielonych. Szkoły oraz osoby indywidualne zainteresowane udziałem w akcji, proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim pod numerem telefonu 74 856 29 36.

tekst oprac.

foto: Daniel Gębala

Zobacz również