bibliotekakonkursświdnica

Zmierzą się z wierszem Urszuli Kozłowskiej

W marcu miną dwa lata od śmierci znanej świdnickiej pisarki Urszuli Kozłowskiej. Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” zapraszają wszystkie przedszkola do udziału w konkursie czytelniczym „Dzień dobry Pani Urszulo”.

Ideą konkursu jest bliższe poznanie utworu Urszuli Kozłowskiej pt. „Smacznego kolego” i wykorzystanie go w trakcie różnorodnych zajęć i zabaw z dziećmi, upamiętnienie pisarki i poetki oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5, 6–letnich, uczęszczających do świdnickich przedszkoli. Będzie przebiegał w dwóch etapach. Najpierw w każdym przedszkolu zostanie wyłoniona 3-osobowa drużyna, która 26 marca będzie reprezentować placówkę w finale. Odbędzie się on w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przedszkole, chcące wziąć udział w konkursie, należy zgłosić drogą elektroniczną, na adres przedszkole@pm16.swidnica.pl do 17 lutego. Zgłoszenie musi zawierać nazwę placówki, nazwiska i imiona nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu.

Autorami pytań konkursowych są bibliotekarki Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy. Dodatkowo w wypożyczalni zostały przygotowane książki, po jednej dla każdego przedszkola.

Bliższych informacji o konkursie udzielają organizatorzy:

  • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy, tel. (74)852-60-70 (Izabela Gorska, Danuta Kasprzak)
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, tel. (74)640-09-42

Urszula Kozłowska była autorką wielu książek i książeczek dla najmłodszych. Tworzyła bajki, baśnie, w formie przystępnej najmłodszym czytelnikom. Większość jej dzieł ukazało się staraniem Wydawnictwa Wilga. 

Zobacz również