konsultacjepomnikiświdnica

Złożono trzy propozycje pomników. Ruszyły konsultacje społeczne [foto]

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, Księcia Bolka Świdnickiego czy pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – ruszyły konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy mogą wskazać jedną z propozycji zagospodarowania skweru im. Lecha Kaczyńskiego lub przedstawić inny pomysł.

Do Urzędu Miejskiego w Świdnicy wpłynęły trzy propozycje pomników, których inicjatorzy chcieliby umieścić na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego, znajdującego się w historycznym centrum miasta u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej. Wpłynęły następujące propozycje:

 • Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego – złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy;
 • Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego – złożona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej;
 • Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – złożona przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.

Konsultacje trwają od 3 marca do 2 kwietnia. 3 marca rozpoczęły się spotkaniem informacyjnym, jakie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego. – Po raz pierwszy zdarzyło się, że wpłynęły trzy wnioski odnośnie jednego miejsca. Postanowiliśmy zaprosić świdniczan do wyrażenia swoich opinii. Ponieważ wcześniej część mieszkańców informowała, że nie chce żadnego pomnika, uzupełniliśmy ankietę o możliwość wpisywania własnych propozycji zagospodarowania tego miejsca – tłumaczyła prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Polskie państwo podziemne było fenomenem w skali światowej. Nie ograniczało się do walki z okupantem, ale snuło plany na okres 10 lat po wojnie. Wielu członków osiedliło się w Świdnicy, część skazano na śmierć, część na kare więzienia. Przez wiele lat używano pojęcia ruch oporu, mimo to w świadomości przetrwała pamięć o tej konspiracji. Pomysł budowy pomnika trwa od lat. Zwróciliśmy się z prośbą o budowę pomnika na skwerze. Jednak plan zagospodarowania nie pozwalał na to. W styczniu uchwalono nowy plan, za co dziękuje. Myślę, że to dobre miejsce. Związek między pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego a tym skwerem jest oczywisty. Dla Lecha Kaczyńskiego walka o patriotyzm była bardzo ważna – tłumaczył Tadeusz Grabowski w imieniu Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

Lata świetności grodu Świdnica trwają od 700 lat, od czasów Bolka II. Trzy razy składaliśmy pomysł budowy pomnika. Teraz właśnie po raz trzeci, w 650. rocznicę śmierci księcia Bolka. To jemu zawdzięczamy sławę Świdnicy. Był najwybitniejszym z Piastów Śląskich. Konferencja popularnonaukowa, która odbyła się w Świdnicy 15 czerwca 2018 roku, przybliżyła społeczeństwu historię księstwa, księcia oraz jego bratanicy Anny, żony króla czeskiego, późniejszego cesarza, Karola IV. Film „Korona Królów” również zrobił doskonały marketing tej postaci. Nadszedł odpowiedni moment, aby teraz wypromować Świdnicę, oddając cześć te postaci. Gdzie? Tam, gdzie żył. Na zamku. Ślady zamku są tu, gdzie obecnie Kościół Zielonoświątkowy. Konkurs, w którym wezmą udział artyści – rzeźbiarze, wyłoni najlepszy projekt, który zostanie zrealizowany w II etapie – mówiła Urszula Pawłowska z Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.

– Tej dyskusji nie powinno być. Jakie kryteria mają decydować o tym, który pomnik stanie. Dla każdej grupy jej pomysł jest najważniejszy. Projekt budowy pomnika pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej dotyczy nas wszystkich.  Żyliśmy w czasach, gdy wydawało nam się, że nic złego nie może się przydarzyć. 10 kwietnia doszło do katastrofy. Zginęła cała delegacja polska na uroczystość. Zginęły elity nie tylko z PiS czy PO, ale z prawa, lewa i środka. Ta katastrofa zamiast nas jednoczyć, znów nas dzieli. Naszym celem jest hołd i zachowanie pamięci 96 ofiar. Pomnik będzie odpowiedzią na żal i cierpienie, które na zawsze w nas zostaną. Pamięć nie może być zawłaszczana przez wybrane grupy. Projekt musi być dla nas wszystkich. Ma być dla każdego. Ma być sfinansowany przez darczyńców, po ogłoszeniu zbiorki publicznej. Dlaczego w Świdnicy? Bo ci, którzy zginęli, byli naszą częścią. Jest to skwer pamięci. Tam stanął krzyż, tam zapalaliśmy znicze. Utrwalił się jako miejsce pamięci. Stawiamy pomniki, bo taka jest nasza powinność – mówił Krzysztof Lewandowski ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

Obecni na spotkaniu mogli zadawać pytania, rozmawiać. – Nie będę dyskutował o słuszności. Powinien na pl. Grunwaldzkim stanąć pomnik, który będzie nas łączył, gdzie będziemy mogli się spotykać. Od tego powinniśmy zacząć, a potem rozważać budowę innych pomników. Skwer powinien być zagospodarowany. Może należałoby posadzić trzy drzewa, symbolizujące polskie Państwo Podziemne, księcia Bolko II i pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej – tłumaczył Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej. Z kolei ks. Tadeusz Faruś, zaangażowany w działalność Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego, zauważył, że każda inicjatywa budowy pomnika jest cenna i ważna i dla wszystkich powinno znaleźć się  miejsce. – Jestem w sytuacji dyskomfortowej, bo moje serce opowiada się za wszystkimi pomysłami. Cieszę się, że powstają takie inicjatywy, ale to spotkanie stawia nas w sytuacji konfliktowej. Chce patrzeć spokojnie innym w oczy. Znajdźmy miejsce dla tych trzech pomników. Jeśli jest czas na zastanowienie się, to może to zróbmy. Szanujmy się. Problem nie na płaszczyźnie, jaki pomnik na skwerze, tylko gdzie usytuować wszystkie pomniki. Każdy ma sens – mówił. – Wszyscy z nas uznają trzy złożone wnioski za zasadne. Wnioski dotyczą jednak tego samego miejsca. Stąd konsultacje, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Chcemy wysłuchać głosów wszystkich. Głosy nie są wiążące. Nie ma pospiechu, nic nas nie goni. Na pewno ten problem jest ważny. Po to się spotykamy. Możemy przygotować katalog miejsc, które dopuszczają budowę pomnika, albo mogą dopuszczać. Miejsca się znajdą. Jeśli macie inne wnioski, będziemy o tym rozmawiać. Nie mogą nas pomniki podzielić, ale sprawę trzeba rozwiązać – zapewniała prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 3 marca do 2 kwietnia br.
 
w formie zbierania uwag poprzez:

 • Wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej www.um.swidnica.pl.
 • Pobranie druku i wypełnienie ręczne formularza ankiety dostępnego w następujących punktach na terenie miasta:
 • Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta pok. 1a,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
 • Miejska Biblioteka Publiczna siedziba główna ul. Franciszkańska 18 oraz filie:
  nr 1-ul. Wrocławska 44, nr 2-tymczasowa siedziba przy SP nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5-ul. Kraszowicka 55,
 • Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
 • Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,
 • Dzienny Dom „Senior – Wigor”, ul. Saperów 27,
 • Informacja Turystyczna, ul. Wewnętrzna 2 (Rynek).
 • Wycięcie z biuletynu informacyjnego „Moja Świdnica” formularza ankiety, wypełnienie go i złożenie w jednym z punktów wymienionych wyżej.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Świdnicy, biorący udział w konsultacjach, może wypełnić jeden formularz w najbardziej dogodnej dla siebie formie i dostarczyć go elektronicznie bądź tradycyjnymi drogami przekazu do punktów wskazanych powyżej. Do zweryfikowania mieszkańców Świdnicy, którzy wezmą udział w konsultacjach służyć będą dane podane
w formularzu. Bez nich oddany w ankiecie głos będzie nieważny. 2 kwietnia zbierze się zespół, który będzie miał 21 dni na przeanalizowanie ankiet.

Dodaj komentarz

Zobacz również