absolutoriumMarcinowicesesja

Wójt Marcinowic bez absolutorium

Pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium, radni większością głosów podczas sesji 26 czerwca 2018 r. nie podjęli uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. i uchwały o udzieleniu wójtowi gminy Marcinowice  absolutorium.

– Co w sprawozdaniu finansowym, wysoka rado, było nie tak? Czy było rzetelne? Skoro rzetelne, to jest to efekt Waszych głosowań. Nic nie zrobiłem bez waszej wiedzy i woli, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu. Zawsze głosowaliście uchwałami i teraz to wszystko zanegowaliście, więc to nie jest tylko moje absolutorium, to jest też wasze absolutorium i głosowaliście przeciwko sobie i podejmowanym przez siebie uchwałom. Miejcie tego świadomość. Możecie nie lubić wójta, ale gmina jest nasza jedna i musimy jej służyć. Przykro mi. RIO zatwierdziła, wskaźniki są fantastyczne, wszystko jest jak należy, a rada nie przyjmuje – mówił wójt Władysław Gołębiowski po głosowaniu.

Budżet za 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 978 226,87 zł przy planowanym deficycie 2 425, 72 zł.
Prognozowane dochody w wysokości 26 442 952,10 zł zrealizowano w kwocie 26 711 936, 82 zł, co stanowi 101,02 % planu.
Planowane wydatki  w wysokości 26 445 377,82 zł zrealizowano w kwocie 25 733 709,95 zł co stanowi 97,31 % planu.
Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano na poziomie 98,64 %.

Wójt nadmienił, że obecna sytuacja jest efektem konsekwentnej polityki finansowej i inwestycyjnej od początku tej kadencji. – Rozpoczęliśmy kadencję z zaciągniętymi zobowiązaniami w wysokości przeszło 14 mln zł. Przy świadomości, jakie czekają nas zadania, musieliśmy się przygotować w sposób rozsądny. Gmina była zadłużona maksymalnie. Od początku mojego urzędowania gmina spłaciła blisko 6 mln zł zobowiązań, powstałych po poprzedniej kadencji. Dług gminy z każdym rokiem maleje. Pozyskaliśmy ponad 8 mln zł funduszy zewnętrznych. Wykonaliśmy inwestycje na przeszło 17 mln zł. Zdolność do zaciągania zobowiązań wzrosła od zera do przeszło 9 mln zł. Jednak dotychczas kredytów nie praktykowałem w tej gminie i nie zamierzam z kredytów korzystać. Musiałaby to być wyjątkowo ważna inwestycja z szansą na pozyskanie dużych funduszy zewnętrznych – dodał wójt.

Podczas sesji wójt poinformował o przydzielonej promesie na odbudowę mostu w Wirkach w ramach środków powodziowych przyznanych przez MSWiA oraz o inwestycjach, jakie w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte: budowie stanu surowego, zamkniętego remizy strażackiej w Tworzyjanowie, długo wyczekiwanych siłowniach zewnętrznych w 8 miejscowościach gminy, budowie drogi w Śmiałowicach oraz budowie drogi transportu rolnego w Tworzyjanowie.

Wójt przekazał informację dotyczącą ogłoszenia przez Wojewodę Dolnośląskiego suszy na terenie gminy Marcinowice i zaapelował do rolników o składanie wniosków o oszacowanie szkód.

Ponadto radni pojęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zwiększona została kwota na budowę drogi w Klecinie i finansowanie inwestycji rozłożone zostało na dwa lata. Kwota przeznaczona w budżecie na 2018 r. była niewystarczająca do rozstrzygnięcia ogłoszonych do tej pory przetargów.

Na zakończenie wójt poinformował o rozpoczętej współpracy z czeskimi partnerami z Mikroregionu Lazenskiego. Podziękował także za przygotowanie Gminnych Zawodów Strażackich w Śmiałowicach.

Zobacz również