Connect with us

Wyszukaj na portalu

18°C Świdnica
mojaswidnica.pl

Polecamy

Wójt gminy Świdnica z absolutorium [foto]

foto: UG Świdnica

Dziewiętnaste z tytułu wykonania budżetu, a dwudzieste w dotychczasowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica. Podczas LXI sesji radni Rady Gminy Świdnica udzielili Teresie Mazurek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W porządku obrad była również debata nad raportem o stanie gminy i udzielenie wójtowi wotum zaufania.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Również Regionalna Izba obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywne opinie o sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2021 i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, o czym w swoim wystąpieniu informowała skarbnik gminy Anna Szymkiewicz. Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:

  • prognozowane dochody ogółem w wysokości 117 362 416,02 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 104,59% planu, z tego: dochody bieżące 100 491 940,46 zł, dochody majątkowe 22 253 451,69 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 3 826 226,89 zł.(119,48 % planu)
  • planowane wydatki ogółem w wysokości 135 151 824,99 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 88,37% planu, z tego wydatki bieżące 90 225 270,67 zł, wydatki majątkowe 29 206 018,59 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 75,69%, a ich udział w wydatkach ogółem 24,45%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10 266 669,79 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 4 233 514,49 zł

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 40,49% wykonanych dochodów 2021 r. Wymagalne zobowiązania nie nastąpiły.  Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za rok 2021. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gmina Świdnica to gmina z potencjałem, ponieważ mamy bardzo dobry wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, na poziomie 66,8% – mówiła Teresa Mazurek. W 2021 roku do rejestru REGON w gminie Świdnica wpisanych było ponad 1,9 tys. podmiotów gospodarczych (wzrost o 100 w porównaniu z rokiem 2020). W przeliczeniu na 10 tys. ludności w gminie działalność prowadziło więc 1059 podmiotów gospodarczych (wzrost o 48 z rokiem 2020). W przypadku nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON przypadająca na 10 tys. ludności odnotowano wzrost o 18 w porównaniu z rokiem 2020 . W 2021 roku zakończono realizację sztandarowej inwestycji w nasze pn.: „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej”, której wartość w 2021 roku wyniosła 8 662 467,93 zł. W ramach zadania wybudowany został budynek żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, parkingiem, placem zabaw. Zakupione zostało także wyposażenie żłobka (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie biurowe, sprzęt konserwatorski oraz wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Maluch +” w kwocie 3 168 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 564 131,90 zł. Wójt gminy Świdnica przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za 2021 rok nad którym przeprowadzono debatę, a następnie udzielono wotum zaufania.

Zostaw komentarz

Leave a Reply

Facebook

Przeczytaj również

Aktualności

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2021 rok. Za absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw było 9. To ósme absolutorium...

Aktualności

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest pierwszą miejską spółką, której zarząd otrzymał absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. – Miniony rok...

Aktualności

W piątek, 24 czerwca o godz. 11.00 rozpocznie się XLII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania...

Polecamy

Choć z policyjnych statystyk wynika, że na terenie gminy Świdnica w 2021 roku zmalała liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców (69 w 2020 r. i  63 w 2021...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, 2020

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close