MarcinowiceograniczeniaUrząd Gminy

Urząd Gminy w Marcinowicach wprowadza zmiany w przyjmowaniu interesantów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu, od dnia 13 października 2020 r. do odwołania ulegają zmianie zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Marcinowice.

Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie lub mailowo.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na parterze w sali nr 1 przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w urzędzie.

Szczegółowy wykaz telefonów i numerów biur pracowników Urzędu Gminy Marcinowice znajduje się poniżej.

e-mail:gmina@marcinowice.pl

Tel. 74 85 85 226, numer wewnętrzne:

NR WEWNĘTRZNYNR POKOJU
WÓJT33
SEKRETARZ33
SEKRETARIAT3321
BIURO OBSŁUGI KLIENTA42
REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I OŚWIATY
KIEROWNIK (OŚWIATA, BIURO RADY GMINY)3919
DOWODY OSOBISTE3724
PRZETARGI, NGO3725
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, STRAŻE POŻARNE3526
INFORMATYK3526
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KIEROWNIK275
INWESTYCJE3612
UTRZYMANIE DRÓG, OŚWIETLENIE214
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE214
GOSPODARKA KOMUNALNA433
REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK3410
ROLNICTWO, DZIERŻAWY, AKCYZA, OCHRONA ŚRODOWISKA2311
REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW
SKARBNIK GMINY4027
PODATKI I OPŁATY3129
ROZLICZENIA PODATKÓW I OPŁAT3129
CZYNSZE I OPŁATY3129
GOSPODARKA ODPADAMI-OPŁATY3028
KSIĘGOWOŚĆ3028
KADRY2918

UG Marcinowice

Leave a Reply

Zobacz również