projekttolerancjawarsztaty

Uczyli się wzajemnej tolerancji (FOTO)

Warsztaty teatralne, fotograficzne, plastyczne oraz wzajemne poznawanie własnych tradycji i zwyczajów – uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej z Berlina oraz Międzynarodowej Szkoły im. Nelsona Mandeli z Berlina wzięli udział w warsztatach “Kolory różnorodności”.

W dniach 11-15 kwietnia w Pałacu w Morawie odbywały się polsko-niemieckie warsztaty artystyczne pt. „Vielfalt ist bunt” – „Kolory różnorodności”. W warsztatach  uczestniczyli uczniowie dwóch zaprzyjaźnionych szkół – Społecznej Szkoły Podstawowej z Świdnicy oraz Międzynarodowej Szkoły im. Nelsona Mandeli z Berlina. Młodzież, podzielona na grupy międzynarodowe pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Polski i Niemiec, w systemie rotacyjnym brała udział we wszystkich warsztatach: teatralnych, fotograficznych, plastycznych.

Ważnym celem projektu było również wspieranie wzajemnej komunikacji w języku obcym oraz wspieranie umiejętności społecznych młodych ludzi. Spotkanie z innymi kulturami, językami, światopoglądami, tradycjami umożliwia młodzieży uczestniczącej w projekcie zmianę własnej perspektywy postrzegania świata. Dzieje się tak dzięki wspólnie spędzonemu czasowi i komunikacji międzykulturowej. Jest to zarazem jeden z najlepszych sposobów przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom oraz wspierania rozwoju otwartego i tolerancyjnego spojrzenia na świat. Projekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Bajcar ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy.

 

Zobacz również