seniorzyStrzegom

“Tradycja łączy pokolenia”

Dzienny Dom Pobytu “Senior-Wigor”w Strzegomiu jest partnerem projektu pn. “Tradycja łączy pokolenia”, który jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt trwa od kwietnia 2018 roku i będzie realizowany do grudnia 2018 roku.

Pod kierownictwem koordynatora projektu Alicji Przepiórskiej seniorzy bardzo intensywnie uczestniczą w warsztatach. Mają już za sobą pierwsze spotkania na warsztatach przewodnickich, warsztaty dziennikarskie, spotkanie z psychologiem, coachem i aktorem. Czekają na warsztaty fotograficzne, wycieczki i koncerty.

Jednym z ważniejszych wydarzeń było spotkanie seniorów-wolontariuszy z seniorami IV wieku. Wywołało ono wiele emocji i wspomnień. Jest to piękna, żywa historia, której nie przeczytamy w żadnej książce. Historie ludzi, którzy zjawili się na Dolnym Śląsku praktycznie z każdego krańca nie tylko Polski, ale świata w poszukiwaniu pracy, spokoju, często za miłością.

Zobacz również