Home Posts tagged sesja

100 tys. na ratowanie zabytków

100 tys. zł. z tegorocznego budżetu gminy na renowację zabytków przeznaczyła Rada Gminy Świdnica. Wsparcie otrzymają przede wszystkim obiekty sakralne, w których trzeba wykonać pilne remonty, lub kontynuować rozpoczęte prace w poprzednich latach. Dokonując podziału środków finansowych, kierowano się w szczególności zakresem prac, jakie należy wykonać w celu zabezpieczenia

Święto Dzika w tym roku się nie odbędzie. Będą cięcia w budżetach

Wiadomo już, że w tym roku nie odbędzie się wiele planowanych wcześniej imprez, m.in. Święto Dzika, Świdnica na Rowery, Dni Papieskie. Środki, które były planowane na sfinansowanie imprez, Urząd Miejski planuje przeznaczyć na inne zdania. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska na najbliższej sesji, którą zaplanowano na piątek 24 kwietnia. Urząd Miejski planuje

Przed nami sesja Rady Miejskiej

W piątek, 24 kwietnia o godz. 10.00 rozpocznie się XVII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 17 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie przyjęcia: pakietu pomocowego dla świdnickich przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; uchwalenia miejscowego planu

Gmina dofinansuje wymianę “kopciuchów”

Podczas sesji 27 lutego radni jednogłośnie podjęli regulamin udzielania dotacji na wymianę systemów ogrzewania. Najprawdopodobniej jeszcze w marcu rozpocznie się nabór pierwszych wniosków. Radni jednogłośnie przyjęli regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo

Przed nami sesja Rady Miejskiej

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Kolonii południe, uchwalenie regulaminu korzystania z dworca kolejowego, uchwała o wsparciu powiatu świdnickiego w zakresie remontu ulicy Kliczkowskiej – to tylko część uchwał, nad jakimi będą głosować radni podczas najbliższej sesji. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Radni odrzucili wniosek o zmianę planu zagospodarowania terenu przy ul. Łącznej

Nie zgadzali się z pomysłem sprzedaży działek położonych obok budynków, w których mieszkają. Złożyli projekt uchwały obywatelskiej o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Po burzliwej dyskusji radni miejscy odrzucili wniosek. Główną przyczyną były błędy formalne. Wniosek, który znalazł się w punkcie obrad sesji rady Miejskiej 31 stycznia, dotyczył kilku działek

Budżet gminy Świdnica na 2020 r. przyjęty

17 milionów złotych w przyszłym roku władze gminy Świdnica przeznaczą na inwestycje. W roku 2020 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 96 753 319,67 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 6 780 253 zł, dochody bieżące w wysokości 89 973 066,67 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 w […]