rewitalizacjaŚwiebodzicetereny zielone

Świebodzice z dofinansowaniem

Dobre wieści napłynęły z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zajmującej się rozdziałem środków unijnych. Wniosek gminy Świebodzice, dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych, uzyskał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. Świebodzice otrzymają ponad 3 miliony zł na rewitalizację obszarów ulic: Krasickiego, Piaskowej i Słowackiego oraz budowę świetlicy środowiskowej dla seniorów. Inwestycja ta już się rozpoczęła, trwają prace na ul. Krasickiego. Łączna wartość zadania to 5,7 mln zł.

Nasz projekt jest jednym z dziewięciu, które zyskały dofinansowanie, na 19 złożonych – mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Wniosek gminy Świebodzice uzyskał drugą w kolejności, najwyższą punktację, co mnie bardzo cieszy. To kolejny wniosek gminy, który został wysoko oceniony przez instytucję opiniującą.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych obejmuje bardzo szeroki zakres działań, dotyczą przede wszystkim infrastruktury: budowa chodników, nawierzchni ulic, uporządkowanie i nowe zagospodarowanie podwórek, wytyczenie terenów zielonych i służących rekreacji. Powstaną nie tylko estetyczne chodniki, jezdnie, oświetlenie ale także chociażby plac zabaw i kącik rekreacyjny (Krasickiego i Słowackiego); renowacji zostaną poddane historyczne elementy, jak chociażby fragment schodów bramy miejskiej, stara studnia i pompa, mur kościelny (Słowackiego).

Zakres prac jest bardzo duży, a główną intencją rewitalizacji jest przede wszystkim poprawa jakości życia i integracja społeczna mieszkańców żyjących na wskazanych obszarach.

*   *   *

Wszystkie złożone przez Gminę Świebodzice wnioski o dofinansowanie unijne zostały pozytywnie rozpatrzone. Największe zadania dotyczą termomodernizacji (wartość 3,6 mln zł – dofinansowanie 2,2 mln zł)), wdrażania strategii niskoemisyjnych (7,4 mln zł, dofinansowanie 6,3 mln zł)) oraz rozwoju funkcji zdrowotnych poprzez odnawianie i tworzenie terenów zielonych (7,5 mln zł, dofinansowanie 3 mln zł) a także rozwój e-usług (wartość 1,2 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł).

Zobacz również