nabórpracaStraz Miejska

Straż Miejska szuka pracowników

Straż Miejska w Świdnicy prowadzi nabór kandydatów na stanowisko aplikanta, dwa etaty. Jeżeli szukasz niebanalnej pracy, trudnych wyzwań, stabilizacji finansowej, chcesz poznać szeroki zakres zagadnień prawnych, poznać techniki interwencyjne, a jednocześnie spełniasz podstawowe wymogi, złóż swoje CV.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

•          posiada obywatelstwo polskie,

•          ukończyła 21 lat,

•          korzysta z pełni praw publicznych,

•          posiada co najmniej wykształcenie średnie,

•          cieszy się nienaganną opinią,

•          jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

•       nie była skazana prawomocnym wyrokiem sąd za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•          ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Edward Świątkowski, kierownik Referatu Służby Patrolowej, tel. 74 851 56 73.

Więcej informacji pod adresem:

ttp://bip.swidnica.nv.pl/sm,m,12765,nabor-na-stanowiska.html

 

Zobacz również