dopalaczeprofilaktykaspektakl

Stawiają na profilaktykę młodzieży

Spektakl profilaktyczny, spotkanie ze specjalistą z zakresu psychoterapii uzależnień. Dzisiaj w teatrze odbyły się spektakle poświęcone profilaktyce uzależnień, przede wszystkim dopalaczom.

W ramach realizacji zadań przewidzianych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2018 rok, gmina miasto Świdnica zorganizowała spektakle profilaktyczne pt. „Dopalacze. Siedem stopni donikąd”. Wystawiono je dwukrotnie w teatrze miejskim w Świdnicy. Ponadto specjalista z zakresu m.in. psychoterapii uzależnień, Dorota Werner, przeprowadziła z młodzieżą ok. 30. minutową dyskusję w tematyce dopalaczy, można było z nią także porozmawiać indywidualnie. Projektem zostali objęci wszyscy uczniowie III klas oddziałów gimnazjalnych publicznych szkół podstawowych gminy miasto Świdnica oraz III klasy oddziałów gimnazjalnych i VIII szkół podstawowych gminy Świdnica, która współfinansowała w/w projekt profilaktyczny.

Zobacz również