przegląd seniorówwystępyzabawa

Seniorzy zarażają humorem (FOTO)

Barwny korowód wokół rynku, tradycyjne stroje ludowe i mnóstwo pozytywnej energii – seniorzy opanowali świdnicki rynek. Wszystko za sprawą odbywającego się III Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 2018.

Seniorzy jak zawsze nie zawiedli. Punktualnie o 15.00 zapełnili rynek, zarażając wszystkich dobrym humorem i radością. Łącznie zaprezentowało się 8 zespołów z powiatu świdnickiego  – działających na co dzień w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich.
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego seniorów, poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej, integracja społeczna i aktywizacja środowiska senioralnego.

Zobacz również