odpadysegregacjaŚwiebodzice

Segregacja obowiązuje wszystkich

W Świebodzicach, jak we wszystkich miastach, obowiązuje segregacja odpadów. Do oznaczonych kolorami pojemników wrzucane są odpady komunalne (tzw. zmieszane) oraz plastik, szkło i papier, a także odpady BIO. Zasady te obejmują wszystkich mieszkańców miasta. Niestety to, co dzieje się na terenach ogrodów działkowych, wskazuje, że jednak nie do końca wszyscy rozumieją, czym jest wspólne dbanie o środowisko.

Bezpośrednie sąsiedztwo kontenerów na odpady, znajdujących się na terenie świebodzickich Rodzinnych Ogrodów Działkowych wygląda zatrważająco: gruz, odpady poremontowe, stare meble, nawet bioodpady rzucone byle jak, obok pojemników.

Mieszkańcy wyrzucają pod pojemniki dosłownie wszystko: meble, dywany, gruz, wysypują odpady BIO luzem pod pojemnik, do szkła był wrzucany gruz. Zdarza się, że odpady są ustawiane na terenie miejskim przy wejściu na teren ogrodów działkowych. Działkowcy też są oburzeni, nie zgadzają z taką sytuacją i przyznają, że nie tak miało być – mówi Kacper Nogajczyk, prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Trudno obarczać winą za całe zło samych działkowców, bo nie ma wątpliwości, że wiele z tych śmieci to odpady, które zostały tu po prostu przywiezione przez mieszkańców miasta.

W tej sprawie odbyło się spotkanie z udziałem burmistrza Bogdana Kożuchowicza, prezesów ROD, szefa ZGK i służb porządkowych. Ustalono, że zarządy ROD przeprowadzą jeszcze raz kampanię informacyjną wśród swoich członków na temat segregacji, dodatkowo przy pojemnikach zostały ustawione tablice, a teren będzie objęty monitoringiem. Straż Miejska także częściej zagląda w okolice pojemników.

Urząd Miejski w Świebodzicach raz jeszcze przypomina podstawowe zasady segregacji śmieci:

– pojemnik czarny- na śmieci komunalne (zmieszane). W Świebodzicach pojawiły się czarne kontenery na odpady zmieszane, które stopniowo będą zastępować zielone kontenery na te odpady. Najlepiej sugerować się naklejkami na kontenerach opatrzonymi odpowiednim kolorem i informacją co można, a czego nie wolno wrzucać do środka.

– pojemnik zielony  – na szkło

– pojemnik żółty – na plastik i folię

– pojemnik niebieski – na papier i tekturę

– pojemnik brązowy – na odpady BIO.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zaleca się zagospodarować w przydomowych kompostownikach (zwłaszcza działkowcy), wrzucać do brązowych pojemników z napisem BIO lub dostarczyć do PSZOK-u.

Działkowcy mogą także takie odpady składać przy pojemnikach w zamkniętych workach.

Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny oraz gruz można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych przy ul. Strzegomskiej 30, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00-12:00

foto: UM Świebodzice

Zobacz również