Aglomeracja Wałbrzyskakonsultacjestrategia

Ruszyły konsultacje społeczne

Do 23 kwietnia można brać udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”.

“Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020” została opracowana przez gminy tworzące aglomerację. Określa on działania mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na jej rozwój.

Przedłożony projekt  strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej i obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.

Konsultacje aktualizowanego projektu dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”  prowadzone będą od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego  znajdującego się pod adresem https://strategia2030.badanie.net/

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokoju 204 /II p./  w terminie do dnia 23.04.2018 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest Pani Barbara Starke, tel. 74 8562 965; mail: b.starke@um.swidnica.pl

 

Zobacz również